La Vengeance du Pardon

24/01/2019

Eric-Emmanuel Schmitt publiceert meer dan één werk per jaar, hetzij een theaterstuk, een roman of een essay. Zijn recentste boek 'La Vengeance du Pardon' is een novellebundel over de menselijke psychologie en motivaties.

Hij studeerde aan de Parijse École normale supérieure en is doctor in de filosofie. Hij brak door met het theaterstuk Le Visiteur, een hypothetische ontmoeting tussen Freud en mogelijk God, uitgegroeid tot een internationale klassieker. Algauw volgden andere successen: Variations énigmatiques, Le Libertin, Hôtel des deux Mondes, Petits Crimes conjugaux, Mes Évangiles, La Tectonique des Sentiments ... Zowel het publiek als de critici bewierookten zijn stukken, die meerdere Molières en Grand Prix du Théâtre de l’Académie française wonnen. Zijn werk wordt nu in ruim 40 landen opgevoerd.

In 2002 vestigde hij zich in Brussel en in 2008 werd hij tot Belg genaturaliseerd. Op zaterdag 9 juni 2012 benoemde de Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique Eric-Emmanuel Schmitt tot academielid, waar hij na Hubert Nyssen fauteuil 33 (buitenlands letterkundig lid) bekleedt. Met name Anna de Noailles, Colette en Jean Cocteau gingen hem hierin al vooraf. Op 25 mei 2013 had de openbare installatieceremonie plaats. Bovendien is hij benoemd tot commandeur in de Kroonorde.