Internationaal

Klein land, grote ambities!

Met zijn 30.000 km² is België geen groot land, maar door zijn geschiedenis en ligging heeft het altijd een belangrijke plaats weten in te nemen op internationaal vlak. België is er zich van bewust dat het bruggen moet slaan tussen andere landen om aan een wereld te bouwen die rechtvaardiger en welvarender is.

Enkel in een multilaterale context kunnen efficiënte interventies gebeuren rond cruciale vraagstukken zoals vrede, veiligheid, mensenrechten en de bevordering van de rechtsstaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat België een oprichtende staat is van de meeste belangrijke internationale instellingen zoals de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa.

België draagt in grote mate bij tot de interventies van deze instellingen. Vele instellingen hebben hun hoofdzetel in Brussel gevestigd en tal van Belgische politici dragen grote verantwoordelijkheden aan het hoofd van deze instellingen.

De buitenlandse politiek van België sluit aan bij het open en pragmatische karakter van de Belgen en berust op universele waarden als democratie, dialoog en regionale integratie van landen die mogelijk in conflict zijn geweest.  Ontwikkelingssamenwerking en economische interventies kunnen een aanvullende rol spelen in landen waar werk wordt gemaakt van mensenrechten, het terugdringen van armoede, een democratische logica en een heropleving van de economie.