Eerste Belgische platform van klimaatstart-ups is een feit

23/11/2023

Negen bedrijven lanceren BeClimate Hub, het eerste Belgische platform voor klimaatstart-ups met als doel de energietransitie van België te versnellen door jonge bedrijven met die prioriteit meer zichtbaar te maken.

Het initiatief beoogt in één forum de actoren bijeen te brengen die de energietransitie van België willen versnellen: start-ups, grote bedrijven maar ook ngo’s en overheden.

Negen ondernemers hebben onder impuls van Stanislas van Wassenhove (Trans mutation) de koppen bij elkaar gestoken om België sneller de overstap te laten maken naar zijn eigen energie- en klimaatdoelstellingen, namelijk een nettonuluitstoot tegen 2050.

Ze gaan uit van de hypothese dat er tal van oplossingen zijn, maar dat ze vaak stuiten op grenzen die opschalen en een voldoende grote impact verhinderen.

BeClimate Hub wil start-ups vooral zichtbaarder maken tegenover het potentieel van bijvoorbeeld bepaalde grote bedrijven die klimaatdoelstellingen zijn aangegaan maar soms niet weten hoe hun transitie in te zetten.

Een ‘kaart’ vermeldt dus jonge bedrijven met als hoofddoelstelling dat hun activiteit de CO2-uitstoot helpt verminderen of uit de lucht halen, de biodiversiteit behouden en herstellen, de verontreiniging verminderen. Drie beleidsterreinen die rechtstreeks geïnspireerd zijn op de opeenvolgende IPCC-rapporten. De kaart noemt start-ups die actief zijn in de circulaire economie, mobiliteit, bouw en landbouw.

Een fijn groen initiatief!