Innovatieve projecten om de CO₂-uitstoot te verminderen

27/09/2023

In België zoeken kalkproducenten naar innovatieve methodes om hun CO₂-uitstoot te verminderen in de strijd tegen de klimaatverandering en voor een CO₂-neutrale samenleving tegen 2050.

Op dat vlak onderscheidt Lhoist, samen met Carmeuse coleider in de kalksector, zich met drie ambitieuze projecten, waarvan twee gloednieuwe, en met doelstellingen op middellange termijn tegen 2030.

Xavier Pettiau, directeur CO₂-Onderzoek bij de groep Lhoist, legt uit dat 31% van hun CO₂-uitstoot komt van de verbranding van brandstof in hun ovens en de resterende 69% van het productieproces. Het is dus de bedoeling de verbrandingsemissies in de hele groep tegen 2030 met 50% terug te dringen in vergelijking met 2018.

Daartoe is Lhoist zijn lange draaitrommelovens eerst beginnen te vervangen door kortere die minder energie verbruiken en daarna door nog zuiniger rechte ovens. Ook plant het bedrijf meer biomassa als brandstof te gebruiken en op zijn sites hernieuwbare energie te produceren, met windturbines op de Noordzee en zonnepanelen. Toch wordt 69% van de CO₂-emissies beschouwd als niet-comprimeerbaar, waardoor ze moeten worden afgevangen.

Lhoist werkt momenteel aan drie innovatieve projecten om CO₂ af te vangen. Het eerste, CO2ncrEAT, loopt in samenwerking met Aperam, Fluxys, Orbix en Prefer. Het gaat om een circulair proces waar het productieafval van het staal van Aperam via het afgevangen CO₂ wordt omgezet in bouwstenen met een laag koolstofgehalte. Daardoor zal zowat 15.000 à 20.000 ton CO₂ per jaar kunnen worden geneutraliseerd.

Aan het tweede project, NKL genoemd, werken de universiteiten van Bergen en Luik, Resa, Fluxys, Tractebel en nog andere partners samen. Het mikt op de productie van e-kerosine door waterstof te combineren met het afgevangen CO₂.

Het derde project betreft de opslag en het inpompen van het afgevangen CO₂ op de site van Réty in Frankrijk, met een verbinding naar de havenhub in Duinkerken voor het onderzeese transport naar de verschillende sites voor inpompen.

Dergelijke innovaties dragen dus bij aan een milieuvriendelijker industriële productie.