Mosselrif moet de kust voor De Panne beschermen

26/10/2023

Biostabiliserende methodes, zoals de aanleg van een mosselrif, blijken geschikt te zijn om erosie tegen te gaan en onze kustverdediging tegen zware stormen te versterken.

Eeuwenlang al worden dijken gebouwd aan de kust om het achterland te beschermen tegen noodweer. Maar hun onderhoud kost een bom geld, ze zijn weinig flexibel en hebben een ongustige weerslag op het milieu. Natuurlijke buffers zijn een veel duurzamer en goedkoper alternatief dan de traditionele stormvloedkeringen en zandopspuitingen. Zoals uit het zesjarig testproject van de Coastbusters, een samenwerkingsverband tussen DEME, Jan De Nul, Sioen, eCoast en ILVO, voor de kust van de badplaats De Panne is gebleken. 

Een tweetal kilometer achter de laagwaterlijn hebben onderzoekers van de Coastbusters met succes een mosselrif aangelegd. De mosselen groeien aan touwen en wanneer ze zwaar genoeg zijn vallen ze op de zeebodem. Ze vormen een soort deken dat het zand eronder een stuk minder mobiel maakt. Nu daarentegen moet elk jaar zowat 500.000 m³ opgehoopt zand met machines worden teruggelegd. Je moet de natuur wel de tijd en ruimte geven om zich te ontwikkelen. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling die mosselen te oogsten voor consumptie.  

Dergelijke mosselriffen wapenen ons beter tegen een stijging van de waterspiegel. Het zijn ook uitstekende voederplekken voor allerlei zeedieren. En ook de zee wordt er schoner door. De technologie staat klaar om bij groen licht van de overheid de oplossing uit te rollen.