Naar een nieuwe behandeling van autisme

08/06/2023

Onderzoekers van het ULB Neuroscience Institute toonden aan dat inactivatie van een specifiek hersengebied, het activerend pad in het striatum ventrale, gedragingen uitlokt als een verminderde sociale interactie, meer repetitief gedrag en angstgevoelens.

1 à 2 % van de bevolking lijdt aan autismespectrumstoornissen. Die zijn te wijten aan genetische componenten en aan veranderingen in de werking van neurale circuits in bepaalde hersengebieden. Een van de belangrijkste gebieden is het striatum. Dat speelt een rol in de motorische controle, beloning en sociale interactie. Het striatum bestaat vooral uit twee paden met tegengestelde functies die de voornoemde mechanismen activeren of afremmen.

Uit een studie gepubliceerd in Biological Psychiatry door een team van het ULB Neuroscience Institute onder toezicht van Alban de Kerchove d’Exaerde in samenwerking met een team van de universiteit van Tours blijkt dat, dankzij transgene muismodellen, de specifieke inactivatie van het activerend pad in het striatum ventrale gedragingen uitlokte als een verminderde sociale interactie, meer repetitief gedrag en angstgevoelens.

Nog nieuw aan deze studie is dat ze heeft aangetoond dat deze symtomen eigenlijk te wijten zijn aan een onevenwicht in de activiteiten tussen beide paden, want de specifieke farmacologische afremming van het remmend pad herstelt normale gedragingen, ondanks de inactivatie van het activerend pad.

Deze ontdekkingen, die aantonen dat specifieke farmacologische behandelingen symptomen van autisme bij muizen uitschakelden, stellen meer gerichte nieuwe behandelingen voor autismespectrumstoornissen in het vooruitzicht.