Katabata, Belgisch megaproject voor hernieuwbare energie

08/09/2022

Om de energietransitie te versnellen moedigen wetenschappers van de universiteit van Luik de bouw van tienduizenden windturbines in Groenland aan. Die moeten een groot deel van Europa van elektriciteit voorzien.

Sinds 2019 gaan professor Damien Ernst en zijn team in de ULiège na onder welke voorwaarden de bouw van een immens windturbinepark in het zuiden van Groenland haalbaar is. Hun opeenvolgende studies wezen uit dat in dit afgelegen en amper bevolkte gebied heel specifieke winden een energierendement zouden halen dat onvergelijkbaar is met wat tot nu toe op continentale sites wordt gehaald.

In die regio waait namelijk een wind veroorzaakt door luchtmassa’s die in contact met de ijskap afkoelen. Het is een snelle en constante wind, katabatische wind genoemd, waaraan het Katabata-project zijn naam dankt!

De elektriciteit naar het Europese vasteland brengen blijft uiteraard een aanzienlijke uitdaging. Een 4.000 km lange onderzeese kabel is een optie, maar het team van professor Damien Ernst voelt er meer voor de elektriciteit ter plekke om te zetten in energierijke moleculen. Aldus zou men vloeibaar aardgas, waterstof of kerosine kunnen verschepen, in zulke hoeveelheden dat in een groot deel van de Europese behoeften wordt voorzien.

Met een dergelijk project zou een investering gemoeid zijn van om en bij de 10 miljard euro. Maar zijn rentabiliteit op financieel en klimaatvlak op de lange termijn wekt nu al de belangstelling op van grote energiegroepen.