Levert Mol binnenkort het lithium voor onze batterijen?

21/09/2023

Uit de ondergrond in Mol, in de Kempen, is voor het eerst lithium gehaald, een onmisbaar metaal voor de productie van batterijen voor smartphones en elektrische wagens. Op termijn wordt gemikt op economisch rendabele hoeveelheden lithium uit onze bodem, om onze afhankelijkheid van andere landen te verminderen.

Op de Balmattsite in Mol pompt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) uit een 3.600 m diepe put warm water op om zichzelf en enkele bedrijven in de buurt te verwarmen. Dat water bleek het metaal lithium te bevatten, dat vooral in mijnen of zoutmeren in Chili en Australië wordt aangetroffen. Per liter opgepompt water is momenteel een bescheiden 100 mg gemeten. Maar uit een haalbaarheidsstudie van het geothermiebedrijf Hita, een spin-off van VITO en IJslands voor warmte, blijkt dat de concentratie van het waardevolle metaal economisch rendabel zou zijn. Jaarlijks zit er tot 150 miljoen euro aan inkomsten uit lithium in. Batterijgrondstoffenproducent Umicore en ook Europa zijn alvast erg geïnteresseerd. Ook kan zo geothermie goedkoper worden.

Gehoopt wordt dat deze Belgische primeur op termijn voldoende lithium oplevert voor de batterijen van 125.000 elektrische wagens per jaar.