Kleinste endoscopische sonde ter wereld

09/11/2023

De Iriscope, een Belgische camera van 1 mm², dringt door tot in de diepste zones van de longen om tumoren op te sporen die met het huidige instrumentarium onzichtbaar blijven.

De Belgische start-up Lys Medical uit Waterloo heeft de revolutionnaire endoscopische sonde Iriscope ontwikkeld, amper 1,35 mm lang, waarmee met grote precisie de diepste zones van de longen kunnen worden onderzocht op kwaadaardige tumoren.

De huidige opsporingstechnieken voor longkanker hebben een hoog onzekerheidspercentage (46%), omdat de bestaande endoscopische sondes geen precieze toegang tot de beoogde zone mogelijk maken. Als geen juiste diagnose volgt op de eerste biopsie zijn onnodige behandelingen, extra kosten en stress voor de patiënt mogelijk het gevolg.

De uiterst minuscule Iriscope kan zich in de allerdiepste plooien van de longen nestelen (waar 60% van de tumoren ontstaan), wat een vooraanzicht in kleuren oplevert waar de artsen makkelijker mee aan de slag kunnen. Een vroegtijdige diagnose van longkanker is cruciaal om de overlevingskansen (60% tegen gemiddeld 18% voor een laattijdige diagnose) aanzienlijk te vergroten.

De Iriscope is een concurrent van de bronchiale echo-endoscoop EBUS, die wereldwijd gebruikt wordt om longkanker te diagnosticeren, maar hij heeft aanzienlijke voordelen, met name toegang tot fijnere kanaaltjes, een directer inkijk in kleur en een lagere prijs. Lys Medical is momenteel bezig met een klinisch onderzoek om de doeltreffendheid van de Iriscope vast te stellen; de resultaten wijzen op een minstens even goede prestatie als die van EBUS.

Het bedrijf denkt de Iriscope tegen 2025 op de markt te kunnen brengen en werkt ook aan een verbeterde versie, de Naviscope, die naast inkijk ook positionering garandeert.