Grote doorbraak in de productie van groene waterstof

13/06/2022

Drie Belgische wetenschappers liggen aan de basis van een revolutionaire uitvinding waarbij via kleine dakpanelen op huizen groene waterstof wordt geproduceerd.

Johan Martens, Tom Bosserez en Jan Rongé werken sinds 2013 als bio-ingenieurs in team aan de KU Leuven. Onlangs vonden ze een klein paneel uit dat zonlicht en waterdamp kan omzetten in waterstofgas, zonder gebruik van kostbare metalen.

Momenteel zijn grote installaties vereist voor de extractie van waterstof. Hun revolutionaire procedé bestaat erin panelen te leggen, vergelijkbaar met zonnepanelen, die goedkoop bij particulieren thuis groene waterstof* produceren.

Concreet worden watermoleculen uit het vocht in de lucht geabsorbeerd, waarbij het zonlicht gebruikt wordt om energie te produceren. Het is de Belgische bio-ingenieurs gelukt chemische reacties uit te lokken die de watermoleculen scheiden om de diwaterstof te isoleren, welke bruikbaar is als brandstof zonder broeikasgassen uit te stoten.

Zo zou bijvoorbeeld een twintigtal panelen van goedkope materialen volstaan om, zelfs in een strenge winter, een moderne woning te verwarmen en van elektriciteit te voorzien, én zelfs de accu op te laden van een elektrisch voertuig. Als je weet dat waterstof dikwijls doorgaat voor dé brandstof van de toekomst in de auto-industrie, lijkt deze uitvinding, die wordt toegejuicht door de Europese Commissie, een mooie toekomst te hebben.

Momenteel worden prototypes getest om deze technologie tegen 2026 op grote schaal in de industrie toe te passen.

* Er bestaan meerdere soorten waterstof: zwarte, gemaakt van kolen en sterk vervuilend; grijze, gemaakt van gas en even milieuonvriendelijk; blauwe, die CO₂ produceert die wordt opgeslagen en hergebruikt; rose, gemaakt van elektriciteit uit kernenergie en groene, gemaakt van elektriciteit uit hernieuwbare energie door waterelektrolyse en beschouwd als de meest schone.