Innovatieve gehoortechnologie van KU Leuven meet betrouwbaar de spraakverstaanbaarheid

16/11/2023

De KU Leuven komt met nieuwe software die op basis van hersengolven objectief en met succes meet hoe goed jonge slechthorende kinderen natuurlijke spraak verstaan.

De basis voor de ontwikkeling van taal en spraak wordt vooral in de eerste levensjaren gelegd. Het is dus cruciaal dat de verstaanbaarheid zo vroeg mogelijk kan worden getest. Een gehoorapparaat is daarvoor ontoereikend, omdat het wel het geluidssignaal versterkt maar of de spraak ook goed verstaan wordt, is moelijk uit te maken. Nochtans erg belangrijk wanneer we weten dat zowat 5% van de jongere kinderen lijdt aan tijdelijk of permanent gehoorverlies.

De nieuwe techniek van de onderzoeksgroep Experimentele Oto-rino-laryngologie (ExpORL) van de KU Leuven analyseert op een kindvriendelijke manier de hersenactiviteit tijdens het luisteren naar natuurlijke spraak en legt die naast het geluidsbestand van de aangeboden spraak. Het resultaat is bevredigend: de software garandeert een betrouwbare voorspelling van de spraakverstaanbaarheid, zonder dat de testpersonen actief hoeven deel te nemen. Bovendien zegt de methode ook iets over het luistervoordeel dat een gehoorapparaat oplevert.

Audiologen van het UZ Leuven en meerdere revalidatiecentra in Vlaanderen gaan deze innovatieve gehoortechnologie onderwerpen aan een uitgebreide klinische studie. Pas dan kan ze algemeen worden toegepast.