Cardiologische wereldprimeur

14/09/2022

Voor het eerst werd een hartklep door katheterisatie vervangen, in de Cliniques universitaires Saint-Luc. Deze uitzonderlijke ingreep is bepaald hoopgevend voor patiënten die te kwetsbaar zijn voor een zware operatie of niet reageren op de klassieke behandelingen met medicijnen.

Als de hartklep tussen de rechterboezem en de rechterkamer slecht functioneert, kan hartfalen optreden. En omdat medicatie niet altijd het gewenste resultaat oplevert, moet een zware operatie overwogen worden waarbij de borstkas wordt geopend.

In dat geval is een heel nieuwe en veel mildere behandeling mogelijk, zoals een multidisciplinair team van de Cliniques universitaires Saint-Luc onlangs heeft bewezen met de ingreep op een 84-jarige vrouw. Het verving haar tricuspidalisklep door katheterisatie.

Concreet: onder echografische begeleiding van hun collega’s voerden professoren Joëlle Kefer en Christophe Beauloye de ingreep percutaan uit. Ze brachten dus via de lies een sonde in die langs de aders doorliep tot aan het hart, waar de nieuwe klep werd aangehecht.

Deze wereldprimeur is geslaagd, want intussen herstelt de patiënt thuis verder na een ziekenhuisopname van nog geen week. Dat betekent dat ook andere te kwetsbare patiënten in de toekomst voor een dergelijke minder zware ingreep in aanmerking komen.

We kunnen onze deskundigheid op het vlak van hart- en vaatchirurgie, die al wereldwijd wordt erkend, alleen maar toejuichen.