Belgische wetenschappers gaan anosmie te lijf

09/03/2023

Anosmie is een tijdelijk of permanent verlies van reuk, geheel of gedeeltelijk. Soms gaat dat gepaard met ageusie, smaakverlies. Hoogleraar aan de Universiteit van Bergen en kno-chirurg in het ziekenhuis Epicura aldaar, Jérôme Lechien, heeft een veelbelovende behandeling ontwikkeld.

Bij verkoudheid of griep treedt meestal een tijdelijk verlies van reuk en/of smaak op. Bij COVID-19 ook, maar daar kan het herstel véél langer op zich laten wachten of onvolledig zijn. Bijna 1 op 3 coronapatiënten kampt twee jaar later nog met een verminderd reukvermogen, dat bovendien chronisch kan zijn. Het gebeurt zelfs dat sommige geuren anders dan vroeger worden waargenomen. De weerslag op het leven van de patiënt van deze olfactorische neuropathie is uiteraard aanzienlijk. Soms ronduit gevaarlijk, als je bijvoorbeeld een gas- of brandlucht niet meer als zodanig herkent.

Geurtraining en neusspoelingen kunnen soelaas bieden. Maar hoogleraar Lechien heeft als enige in België de zogeheten PRP-techniek (Platelet-Rich Plasma) ontwikkeld. Daarbij wordt na een bloedcentrifuge het lichaamseigen plasma met een rijke concentratie aan zelfherstellende bloedplaatjes geïnjecteerd in het reukepitheel boven in de neus. Het plasma herstelt de beschadigde receptoren van de miljoenen zenuwcellen die geuren verwerken.

Liefst 81% van de 350 à 400 patiënten die in Bergen een PRP-behandeling kregen, meldden na drie weken tot een maand opnieuw heel even te kunnen ruiken. Het bewijs dat de reukzin stilaan terugkomt.