Belg hoogleraar benoemd aan Collège de France

18/03/2020

Op 5 maart werd de Belgische fysicus Marc Henneaux benoemd tot gewoon hoogleraar Velden, snaren en zwaartekracht aan het prestigieuze Collège de France. Zijn eerste college ging over het thema Symmetrie en zwaartekracht.

Het is een waar voorrecht voor een Belg. Dat college van geleerden werd opgericht in de 16e eeuw. Om te worden toegelaten moet je eerst worden gevraagd door de voorzitter en daarna worden verkozen door het voltallige professorenkorps. Marc Henneaux: ‘Het is een inwijdingsrite die je moet ondergaan.’

Marc Henneaux had al als knaap belangstelling voor wetenschappen en wiskunde en studeerde later fysica aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Hij verdedigde zijn doctoraatsthesis in 1980 voor hij deels zijn loopbaan voortzette in de Verenigde Staten. Hij wordt onderzoeker aan het NFWO en uiteindelijk, in 1993, hoogleraar aan de ULB. Hij richt er de groep Physique théorique et mathématique op, die hij leidde tot in 2012. Sinds 2004 stond hij ook aan het hoofd van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie.

Marc Henneaux wijdt zijn onderzoek aan de studie van de theoretische modellen die de fundamentele fysische interacties beschrijven, met speciale aandacht voor hun symmetrieën en voor de zwaartekracht. Hij zal trachten de mogelijke verbanden uit te leggen tussen de theorieën van Einstein en die van de kwantummechanica.