UCLouvain-hoogleraar Éric Lambin wint Blue Planet Prize 2019

23/07/2019

Dit jaar werd UCLouvain-hoogleraar Éric Lambin bekroond met deze bijzonder prestigieuze onderscheiding voor milieuwetenschappen, meer bepaald voor zijn onderzoek naar het landgebruik wereldwijd. Hij legt satellietwaarnemingen van de aarde naast sociaaleconomische gegevens om de impact van de globalisering op de ecosystemen aan te tonen en de efficiëntie van het milieubeleid te evalueren.

Van de Afrikaanse savanne over de Himalaya tot het Amazoneregenwoud, in alle windstreken heeft Éric Lambin via onderzoek getracht de oorzaken van ontbossing en bodemafbraak te doorgronden. Maar ook de omstandigheden waarin herbebossing plaatsvindt en meer duurzame praktijken voor landgebruik worden goedgekeurd. Zijn team toonde aan dat herbebossing in verband wordt gebracht met de verhuizing van de houtwinning en de landbouwproductie naar het buitenland. Deze bevinding onderstreept hoe belangrijk het is landbeheer internationaal aan te pakken, over de landsgrenzen heen, en zich rekenschap te geven van het effect van de globalisering op de exploitatie van de natuurlijke ecosystemen. Het UCLouvain-onderzoek evalueert vandaag de efficiëntie van nieuwe openbare en private vormen van milieubeheer in de land- en de bosbouw.

 

De Blue Planet Prize wordt jaarlijks uitgereikt door de Japanse stichting Asashi Glass aan twee wetenschappers voor hun uitzonderlijke inspanningen om milieuproblemen op te lossen.