Solvay-archieven ingeschreven op UNESCO-Werelderfgoedlijst

08/06/2023

De Uitvoerende Raad van de UNESCO keurde zopas de inschrijving goed van de archieven van de Internationale Solvayraden voor Fysica en Chemie in het internationale Memory of the World Register van het UNESCO-Werelderfgoed. Deze inschrijving erkent de uitzonderlijke universele waarde van deze documenten voor de mensheid en het belang om ze voor de toekomstige generaties te bewaren.

De inschrijving bij de UNESCO is een gezamenlijk project van de VUB en de ULB, ingediend door de Internationale Solvay Instituten met de steun van de afdeling Bibliotheken en Wetenschappelijke Informatie van de Université Libre de Bruxelles (DBIS ULB), de École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI Paris-PSL) en de Université Paris Sciences et Lettres (PSL).

De archiefcollectie, van onschatbare waarde als herinneringsdocumentatie, vertelt de geschiedenis van de chemie in de 20e eeuw en hoe het internationale wetenschappelijk onderzoek evolueerde. Ze bestaat enerzijds uit het archief van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie (periode 1910-1962), bewaard door de archiefdienst van de ULB dat er de wettelijke eigenaar van is, en anderzijds uit het archief van Paul Langevin (afdeling gewijd aan de Solvayraden), bewaard in de École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI Paris-PSL).

De Solvayraden, belangrijke getuigen van het wetenschappelijk internationalisme dat begin 20e eeuw op gang komt, waren bevoorrechte ontmoetingsplaatsen voor grote wetenschappers. Ze leggen de opkomst van de kwantumfysica vast, de geboorte van de relativiteitstheorie en het ontstaan van een nieuwe chemie gebaseerd op de studie van de structuur van het atoom en van chemische verbindingen.

Deze archieven zijn voor iedereen vrij toegankelijk op de website van Solvay Science Project.