Charleroi, ‘lerende UNESCO-stad’

06/10/2020

De stad Charleroi zit voortaan in het UNESCO-netwerk van Lerende Steden. In totaal zijn er dat nu 230, waaronder Algiers, Bonn en Teheran, verspreid over 64 landen.

Het netwerk wil levenslang leren stimuleren. Concreet betekent dat voor Charleroi dat haar talrijke projecten erkenning krijgen. Zoals de Cité des Métiers, het intergenerationele beleid, de integratie van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs of de Université des Enfants. Een mooie erkenning voor Charleroi, dat onderwijs en opleiding centraal stelt. Schepen voor Onderwijs Julie Patte: ‘Contacten met steden die dezelfde waarden, doelstellingen en praktijken delen, kunnen onze actie alleen maar versterken.’

Dit internationale netwerk van deelnemende steden maakt dat ze ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Het initiatief stimuleert naast economische ontwikkeling culturele welstand, de verwezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), meer bepaald op het vlak van onderwijs, en mikt ook op ‘veiliger, veerkrachtiger en duurzamer’ steden (doelstelling 11).

Deze UNESCO-erkenning betekent echt een zetje in de rug voor al deze initiatieven die eenieder de kans geven op zelfontplooiing via onderwijs.