Het liep storm voor de Meyboomplanting van 2021

16/08/2021

Traditiegetrouw ging de 713e Meyboomplanting wel degelijk door, op de vooravond van Sint-Laurentius (9 augustus). Het was het eerste grote evenement dat de stad Brussel weer toestond sinds de lockdown. Normaal, ere wie ere toekomt. De traditie gaat terug tot 1213 en is wellicht de oudste van de stad, om de overwinning van de Brusselaars op de Leuvenaars te herdenken.

Tijdens deze kleurrijke optocht wordt een boom onder begeleiding van een fanfare, reuzen, poepedroegers en meerdere folkloregroepen (dit jaar een twintigtal) om 13.30 u. vanop de Grote Markt door de straten van de hoofdstad gedragen. De opdracht is geslaagd als de stoet de fameuze Meyboom, de vreugdeboom, vóór 17.00 u. plant op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat. Daarvoor rekent men op het enthousiasme van de dappere Bûûmdroegers, die vooraf in het Zoniënwoud de juiste boom hebben gekozen en gekapt. Ook dit jaar is het ze gelukt, onder luid applaus van de 1.500 folkloreamateurs, Brusselaars en niet-Brusselaars, die ze zijn komen aanmoedigen.

 

Hun onverzettelijkheid is van het grootste belang, want als de boom er niet staat vóór 17.00 u., krijgt Leuven het recht om biertaks te heffen. Aldus doen de Gardevils (de agenten die de stoet escorteren) en de Bûûmdroegers er alles aan om de boom tegen de op de loer liggende Leuvenaars te beschermen. Maar sinds 1213 was dat nooit het geval en het feestgedruis ging door tot laat in de nacht, zoals het hoort.

De Meyboom wordt genoemd in het dossier Stadsreuzen en drakenfiguren in België en Frankrijk en is erkend als immaterieel cultureel erfgoed 2008 van de UNESCO.