Blue Planet-prijs 2023 gaat naar Belgische wetenschapster

13/07/2023

Debarati Guha Sapir, wetenschapster aan de UCLouvain, wint deze prestigieuze internationale onderscheiding voor personen of instellingen die wereldwijde milieuproblemen helpen oplossen.

Sinds 1992, het jaar van het Protocol van Kyoto, reikt de Japanse stichting Asahi Glass de internationale milieuprijs Blue Planet uit. Dit jaar ontving het selectiecomité 182 nominaties. De prijs ging naar Debarati Guha Sapir, emeritus hoogleraar aan de faculteit Volksgezondheid van de UCLouvain. Haar decennialange onderzoek naar natuurrampen veroorzaakt door de klimaatverandering en hun gevolgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen werd bekroond.

Klimaatrampen als overstromingen, hittegolven of stormen nemen wereldwijd sterk toe en hebben een verwoestend effect op de armste en meest kwetsbare gemeenschappen. De Belgische wetenschapster tracht via haar onderzoek op basis van bepaalde gegevens praktische oplossingen aan te reiken om de groepen die het meeste risico lopen tegen de gevolgen van die weerfenomenen te beschermen.

In 1988 zette Debarati Guha Sapir, met de hulp van de WHO en de Belgische regering, binnen het Onderzoekscentrum naar de Epidemiologie van Rampen (CRED) de eerste databank op die natuurrampen bijhoudt (EM-DAT) en hielp die mee te ontwikkelen. Deze databank heeft de leemten gevuld in het vergaren en samenvoegen van gegevens over natuurrampen en het mogelijk gemaakt de toename en de uitbreiding van die rampen door de klimaatverandering te objectiveren.

Vandaag steunen tal van instellingen op de gegevens uit de databank opgezet door de Belgische wetenschapster, zoals de VN, de WHO, het IPCC, de WMO, allerlei overheden en onderzoeksinstituten uit de hele wereld.