België, land van vernieuwende ideeën

13/04/2022

Nooit eerder diende België bij het Europees Octrooibureau (EPO) zoveel aanvragen in als in 2021, ondanks de coronapandemie. 2.485 om precies te zijn. Dat wijst er alvast op dat er meer wordt geïnvesteerd in R&D.

Er zijn in 2021 3,3% méér Europese octrooien aangevraagd dan in 2020, een record. Per sector komt de stijging vooral op het conto van de farmaceutica, die er liefst 34,3% op vooruitging en daarmee van plaats 4 naar plaats 1 is gewipt. Op 2 volgt de biotechnologie en op 3 de medische technologie. Zo is de gezondheidszorg dus goed voor de top drie van de actiefste Belgische technologiedomeinen. Dan komen op 4 grondstoffen/metallurgie, dat ruim 50% méér aanvragen heeft ingediend, en op 5 en 6 respectievelijk transport en halfgeleiders, die het elk ruim 25% beter doen.

Onderzoeksinstellingen en universiteiten vertegenwoordigen samen liefst vijf van de tien actiefste octrooiaanvragers. Achtereenvolgens zijn dat het centrum voor micro-elektronica en nanotechnologie imec (140 aanvragen), de KULeuven (90), de UGent (66), het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (44) en de UAntwerpen (43). Maar de absolute koploper is eens te meer het bedrijf Solvay, met maar liefst 276 octrooiaanvragen. Vier andere bedrijven, namelijk Umicore (93), ZF CV Systems Europe (85), Agfa-Gevaert (65) en Melexis (48), vervolledigen de Belgische top 10.

Tot slot, Vlaanderen is de 10e meest actieve octrooiregio in Europa.