Handschrift dichtbundel Bezette Stad van Paul Van Ostaijen terecht

24/03/2021

Bezette Stad, een iconisch hoogtepunt in de Nederlandstalige avant-gardeliteratuur zou een bepalende rol spelen in de latere letterkunde en krijgt ook internationaal veel aandacht.

De modernistische Vlaamse dichter en prozaschrijver Paul Van Ostaijen (1896-1928) wijdde zich vooral aan kunst, literatuur, journalistiek, politiek en stortte zich in het culturele en uitgaansleven van zijn geboortestad, Antwerpen. 

 

In 1921 verscheen Bezette Stad, Van Ostaijens onvolprezen meesterwerk, geschreven tussen 1919 en 1921 in Berlijn. Het betekende zowel qua toon als vorm een breuk met zijn vroegere levendig autobiografische en humanitair-expressionistische poëzie. Centraal in de bundel staat zijn stad, die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers was bezet. Ze fungeert als metafoor voor onder meer de oorlog, het nihilisme, dadaïsme, reclameslogans, films, het christendom, hogere en lagere kunsten … tot het uitbundige nachtleven in de variététheaters toe. Maar echt revolutionair is de interactie tussen de inhoud en de weergave van de tekst, in een experimentele ritmische typografie die doet denken aan een partituur. Bepaalde fragmenten uit de dichtbundel zoals ‘BOEM PAUKESLAG’ zitten gegrift in ieders geheugen.

 

De Vlaamse overheid heeft het lang verloren gewaande unieke handschrift voor 725.000 euro aangekocht en meteen laten scannen en toegankelijk gemaakt online.