Antwerpen droog houden door mobiele waterkering

22/02/2024

De klimaatverstoring gaat gepaard met onder meer een stijgende zeespiegel. Een mobiele waterkering op de Scheldekaaien in Antwerpen moet de stad beschermen tegen het opkomende water.

De Scheldekaaien in Antwerpen worden uit voorzorg over en lengte van 7 km heraangelegd, gestabiliseerd en hoger gemaakt. Maar extra werken dringen zich op om te voorkomen dat de stad bij stormtij gedeeltelijk blank komt te staan. Daarvoor is een delegatie van het stadsbestuur in het Nederlandse Delft eerder een test van een mobiele waterkering gaan bijwonen. Er is besloten er nu ook in Antwerpen zo een te installeren.

Over 1 km afstand zal vanaf eind 2024, begin 2025 in een soort wandelpromenade onder de grond een 842 m lange mobiele muur worden ingewerkt, tussen het Loodswezen in het noorden en het Zuiderterras in het zuiden van de centrumzone. Bij overstromingsgevaar volstaat een druk op de knop om via een pompsysteem en waterdruk die muur de hoogte te doen ingaan. Zolang er geen vuiltje aan de lucht is, zit die gewoon in de grond verstopt. Zo gaat de verbinding tussen rivier en stad op normale dagen niet verloren.

Wanneer eind 2028, begin 2029 de geplande werken achter de rug zijn, zal de Scheldestad kunnen pronken met het langste mobiele waterkeringssysteem ter wereld.