Nieuwe manier om water in ziekenhuizen te filteren

10/06/2020

De werktuigbouwkundegroep John Cockerill uit Seraing komt met een voorstel om het afvalwater in ziekenhuizen te filteren.

De volledig mechanische technologie, waar geen chemisch product bij komt kijken, haalt de geneesmiddelenresten uit dat afvalwater.

Het nieuwe product, Medix genoemd, zou dankzij meerdere filtermembranen bijna 80% van de verontreinigende microstoffen verwijderen. Het project was aanvankelijk opgestart gezien de alarmerende hoeveelheid medicijnen in het behandelde water, maar de pandemie gaf het product, waar al bijna 5 jaar aan wordt gewerkt, vleugels. De moleculen van SARS-CoV-2 zouden immers even groot zijn als die van de verontreinigende microstoffen die het product wegfiltert. Aldus zou Medix zowat 99,9% van het virus uit het behandelde water halen.

Voor de industriegroep is het moment dus rijp om Medix op de markt te brengen. Het product biedt een antwoord op de klimaat- en gezondheidsproblemen waarmee we nu kampen. Merk trouwens op dat het werd ontwikkeld samen met het Centre de recherche et d'expertise pour l'eau (Cebedeau), de ULiège, het LIST (Luxemburg) en de kmo Symbio. Dit project, gesteund door de Waalse competitiviteitspool GreenWin, reikt een oplossing aan om dit levensbelangrijke goed, de waterkwaliteit, te handhaven. In twee Belgische ziekenhuizen zijn er al een proefstation ingericht en Frankrijk en de Scandinavische landen tonen al belangstelling voor Medix.