Haven van Brussel houdt goed stand tegen coronavirus

04/02/2021

Ondanks de COVID-crisis en de lockdown is het verkeer in de haven van Brussel in 2020 met 0,3% toegenomen. Zelfs al had de pandemie een weerslag op de goederen die het grootste deel van het transport uitmaken: bouwmaterialen, olieproducten en containers.

De vraag naar bouwmaterialen zakte ineen doordat in het voorjaar de bedrijvigheid stilviel. Ook de olieproducten hadden te lijden onder de lockdown, door het minder drukke wegverkeer. Die terugval werd nochtans gecompenseerd door de forse stijging van het transport over water van voedingsmiddelen. ‘Zo sterk zelfs dat de Haven van Brussel het derde beste jaar kende qua eigen verkeer sinds ze in 1993 werd opgericht als gewestelijke vennootschap’, volgens het havenbestuur. In cijfers komt dat neer op een totaalverkeer van 6,64 miljoen ton in 2020 tegenover 6,62 miljoen ton het jaar tevoren.

De Haven van Brussel is een essentiële economische pijler van het Brussels Gewest, aangezien ze 14 km aan waterwegen beheert, 6 km aan kades en zowat 200 bedrijven op de havensite zijn gevestigd.

Door haar centrale ligging is ze een onontkoombare partner voor de scheepvaart tussen België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.