Enorm potentieel aan kennis qua kernindustrie in België

03/05/2021

Wanneer België in 2025 uit de kernenergie stapt, geldt het mogelijk als internationaal referentieland op het vlak van onder meer de ontmanteling van reactoren en het beheer van radioactief afval.

De politieke aspecten van de energietransitie worden het vaakst genoemd: bevoorradingszekerheid, aanvaardbare energieprijs voor gezinnen en bedrijven, respect voor de klimaatdoelstellingen ... Maar een kernuitstap betekent zeker niet het einde van de kernindustrie. Integendeel, het is een gelegenheid om nieuwe expertise op te bouwen die per reactor 12 à 15 jaar lang kan worden aangewend in de latere fases van zijn levensduur, voor de ontmanteling van de nucleaire installaties en voor het beheer van het radioactieve afval.

 

Zo was Belgie het eerste land in Europa dat een kernreactor heeft ontmanteld, in 1987, namelijk onderzoeksreactor BR3 uit 1962. Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) in Mol nam het hele proces voor zijn rekening, van de definitieve stillegging over de ontsmetting en afbraak van de nucleaire en niet-nucleaire gebouwen en installaties tot het herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke staat en de herbestemming ervan, nu nog altijd aan de gang. BR3 geldt als een leerschool en op zijn beurt stelt SCK CEN de opgedane knowhow nationaal en internationaal ter beschikking. Ook qua geologische berging van langlevend en hoogactief afval, kernonderzoek en opleiding van diverse specialisten terzake heeft België sterke troeven in handen.