Brussels Airport surft mee op SAF

05/01/2023

De luchthaven van Zaventem heeft er zijn eerste vlucht op deels synthetische duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) op zitten én vliegmaatschappijen kunnen die er vanaf nu tanken. Twee primeurs dus. Dit alternatief voor fossiele brandstof moet helpen de klimaatdoelstellingen van de luchtvaartsector te behalen.

Brussels Airlines ging recent de lucht in naar Malaga met een mengsel van conventionele kerosine enerzijds en gebruikte frituurolie en dierlijk vetafval anderzijds in de tank. Inmiddels vliegen wereldwijd verschillende maatschappijen al deels op basis van deze of andere niet-fossiele vliegtuigbrandstoffen, zoals huishoudafval, plantaardige olie, biogas, landbouwafval, e-kerosines ...

Door hun lagere uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met gewone kerosine zouden deze ingrediënten de klimaatimpact van een vlucht volgens sommigen tot wel 80% kunnen doen afnemen. Tijdens hun levenscyclus filteren gewassen al CO₂ uit de lucht. In tegenstelling tot bij fossiele brandstoffen zal bij de verbranding van plantaardige oliën, gewonnen uit die gewassen, niet veel méér CO₂ vrijkomen dan er vooraf al was gecapteerd. Toch roepen SAF’s vragen op: wat met hun samenstelling, het prijskaartje, de beschikbaarheid en de mogelijke ontbossing voor de aanleg van nieuwe plantages.

Vermeldenswaard tot slot: de SAF worden op Brussels Airport zelf aangevoerd, via de ondergrondse NAVO-pijpleiding die de Benelux, Frankrijk en Duitsland verbindt om militaire vliegtuigen te bevoorraden.