UGent en de Belgica exploreren samen de wereldzeeën

01/12/2022

België heeft een stevige traditie in marien onderzoek en bijbehorende schepen. De Zuidpoolexpeditie van de Belgische poolreiziger Adrien de Gerlache op de eerste Belgica eind 19e eeuw is alom bekend. Na de tweede uit 1984 is nu de derde Belgica klaar voor een grootse toekomst, waar ongezien interdisciplinair onderzoek van de Universiteit Gent een belangrijk onderdeel van zal zijn.

De wetenschappers Alphonse Renard (1842-1903) en Lucien De Coninck (1909-1988) stonden aan de wieg van het mariene onderzoek aan hun universiteit, de eerste als mineraloog en oceanograaf en de tweede als bioloog. Zij zorgden er respectievelijk voor dat de Gerlache naar de Zuidpool kon en dat de UGent ging investeren in marien onderzoek, waardoor geld vrijkwam voor de bouw van de tweede Belgica.

De mariene wetenschappen worden in Gent nu in uiteenlopende faculteiten bestudeerd. Door biologen en geologen uiteraard, maar ook door chemici en juristen. Denk maar aan maritiem recht, bijvoorbeeld. Zo hangen ons klimaat en onze voedselvoorziening af van de wisselwerking tussen atmosfeer en oceanen. Wat zegt de oceaanbodem over de voedselvoorraad voor onze vissen of het vermogen van de zee om CO₂ op te slaan? Wat vertelt ons die zee over vroegere natuurrampen of de impact van de klimaatverandering? Hoe kunnen we de verschillende activiteiten op zee zo goed mogelijk op elkaar afstemmen: windmolenparken, visserij, zandwinning …? Marien onderzoek is duidelijk van niet te onderschatten maatschappelijk belang.