Voedselbeleid van Gent wint VN-klimaatprijs

18/10/2019

Sinds 2013 pakt Gent geregeld uit met innovatieve initiatieven om de voedselketen van a tot z zo duurzaam mogelijk te maken. Dat gaat van productie en verwerking over distributie tot consumptie en afvalbeheer. Met Gent en Garde! toont de stad zich een voorbeeld voor de wereld.

Het meesterplan zet in op diverse aspecten van voeding tegelijk. Consumenten zijn gebaat bij biologische, vegetarische en seizoensproducten die ze kopen bij duurzame stadslandbouwers om de hoek. Zo blijft de voedselketen kort en zichtbaar en houdt men voeling met de oorsprong van zijn eten. Ook eerlijke handel krijgt een prominenter plaats. Door bewust aankopen te promoten, betere bewaartechnieken en afzetmarkten te zoeken voor overschotten, zou de voedselafvalberg in de toekomst drastisch slinken. Het resterend gft-afval moet maximaal worden gecomposteerd of gescheiden opgehaald voor verdere verwerking. Tot slot beklemtoont Gent en Garde! dat voeding mensen verbindt, de sociale cohesie dus versterkt, maar ook de tewerkstelling stimuleert. Bestaande projecten als hoeveverkopen, boerenmarkten, volkstuintjes, sociale restaurants, vegetarische dagen, groenteabonnementen en eerlijkehandelcampagnes wil Gent nog versterken en verbreden.

Gent en Garde! werd als een van de vernieuwende, schaal- en repliceerbare voorbeelden van klimaatactie door een internationale jury geselecteerd uit 670 inzendingen wereldwijd.