België bij de sterkste innovators in Europa

22/07/2021

België komt op de EU-innovatieranglijst vlak na de Scandinavische landen Zweden, Finland en Denemarken. Dat blijkt uit de recentste editie van een studie van de Europese Commissie, die een cijfer plakt op de prestaties van de verschillende EU-landen, andere Europese landen én buurlanden, wat onderzoek en innovatie betreft.

De rangschikking is gebaseerd op een dertigtal factoren, verdeeld over vier categorieën: randvoorwaarden (personeel, aantrekkelijke onderzoekssystemen, digitalisering), investeringen, innovatieactiviteiten en effecten (duurzaamheid, export, werkgelegenheid). Onderzoek en innovatie zijn de speerpunten van het beleid van de Europese Unie om de groei, werkgelegenheid en investeringen in Europa te bevorderen.

Het Belgische onderzoek scoort sterk op het vlak van geneeskunde, biochemie, statistiek, astronomie maar ook ruimteonderzoek, onderzoek op de Noordzee en klimaatonderzoek op Antarctica. Ons land doet het bijzonder goed qua aantrekkelijkheid van zijn onderzoekssystemen (buitenlandse promovendi, aantal geciteerde publicaties, internationale copublicaties), het gebruik van informatietechnologieën (met name aantal aangestelde ICT-experts) en de links (publiek-private samenwerking inzake onderzoek en samenwerking tussen innovatieve bedrijven). De vooruitgang in die sectoren levert winst op qua gezondheid, transport en veiligheid en geeft aldus de burger een beter leven.