Wordt straks bijna 100% van ons afval gerecycleerd?

11/06/2020

Veel afval gaat naar verbrandingsovens, omdat recyclage nog niet mogelijk is. Het Oostendse bedrijf Renasci staat echter al ver in de ontwikkeling van zijn techniek om meer afvalsoorten op industrieel niveau te verwerken tot grondstoffen.

Renasci werd begin 2019 opgericht en sindsdien blijft het bedrijf gestaag groeien. Inmiddels test het volop zijn installatie om plastic afval tot recycleerbare plastics en diesel om te zetten. Dat gebeurt volgens het principe van het innovatieve Smart Chain Processing (SCP)-proces, waarbij door de inzet van de vijf onderstaande afvalverwerkingstechnologiëen zo veel mogelijk producten en energie worden teruggewonnen.

Het opgehaalde en voorgesorteerde afval sorteert Renasci volautomatisch op basis van de infrarood- en spectrumherkenning die het heeft ontwikkeld. Dan komt het plastic aan de beurt. Daarvan maakt het volgens een voorlopig nog strikt geheim gehouden procedé folies en harde plastics. Renasci voorziet bijna volledig zelf in zijn behoefte aan energie door de stoom die het haalt uit niet-recycleerbaar restafval andere modules te laten aandrijven of om te zetten in elektriciteit. De overblijvende as gaat in bouwmaterialen. Zijn Plastic to Chemicals (P2C)-techniek – en dat is een wereldprimeur – maakt het mogelijk plasticfolie om te zetten in diesel, nafta of kerosine. Je kan die folie ook recycleren tot grondstof voor nieuwe plastics. Van het resterende organisch materiaal ten slotte kan het een korrel maken ter vervanging van fossiele brandstof.