Videospelindustrie, de industrie van de toekomst?

04/02/2021

Wereldwijd gaan er vandaag hogere budgetten om in de videospel- dan in de filmindustrie. Bijgevolg is het een economische sector die enorme winsten genereert waar almeer meer Belgen actief in zijn.

De overheid tracht structuur te brengen in de Waalse gamingsector en steunt daarvoor op een kweekvijver voor jong talent uit hogescholen en andere competentiecentra als Technocité en Technifutur. Zoals in Bergen, waar het label GameMax is opgericht om serious gaming te promoten, een ‘activiteitenmix die pedagogie, informatie, communicatie, marketing en training bijeenbrengt, met juridische banden en soms ook belangen’. Er werd een Wallonia Game Association opgericht om de groei van de bestaande studio’s te ondersteunen.

En hoewel een grote financiële injectie vereist is, rekenen de overheden vooral op het hefboomeffect van het taxsheltermechanisme, dat Belgische bedrijven stimuleert in die sector te investeren in ruil voor belastingvermindering.

Privépartners aarzelen niet forse bedragen te investeren, zoals het bedrijf Wild Bishop laat zien, dat zich recent in de Pôle Image de Liège heeft gevestigd. Door geregeld projectoproepen te lanceren, profileert het zich als de eerste Waalse incubator voor videospelen.