Grote stap in therapie tegen ziekte van Parkinson

14/02/2020

De neurodegeneratieve ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door genetische defecten. De KU Leuven heeft nu de rol van het zogeheten ATP13A2-gen blootgelegd, een belangrijke doorbraak voor de ruim 6 miljoen patiënten wereldwijd.

Wanneer het ATP13A2-gen beschadigd is, sterven zenuwcellen af. Dan vallen de opname en het transport van polyaminemoleculen, die de cellen moeten beschermen, via de lysosomen naar het inwendige van de lichaamscellen stil. Bijgevolg stapelen ze zich op in die lisosomen, de afbraak- en recyclagecentra. Daardoor zwellen deze laatste op, barsten en doden de cel. Is dat het geval bij een zenuwcel die onze bewegingen aanstuurt, dan kan zich de ziekte van Parkinson ontwikkelen.

Peter Vangheluwe van het Laboratorium voor Cellulaire Transportsystemen van de KU Leuven en hoofdauteur van de studie over de rol van dit gen spreekt van een belangrijke stap op de lange weg naar een therapie tegen Parkinson. Nu komt het erop aan te onderzoeken hoe het verstoorde polyaminetransport zich verhoudt tot andere afwijkingen die de ziekte veroorzaken, met name de ophoping van eiwitten in de hersenen in de vorm van plaques. Datzelfde transportprobleem doet zich trouwens ook voor bij andere ouderdomskwalen, zoals kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen. Voorts moet ook worden nagegaan welke stoffen het ATP13A2-gen beïnvloeden.  Breakthrough in Parkinson’s disease research