Twee Belgische wetenschappers in finale Europese Uitvindersprijs 2023

22/06/2023

Twee hoogleraars van de KU Leuven zijn geselecteerd voor hun innovatieve procedé voor de productie van bioplastic. Een uitvinding die een grote energiegroep in praktijk zou moeten brengen.

Bert Sels en Michiel Dusselier zijn de twee hoogleraars en wetenschappers die onder 600 kandidaten zijn geselecteerd voor de finale in de categorie Industrie van de Europese Uitvindersprijs 2023, die op 4 juli as. in Valencia wordt uitgereikt.

Ze hebben een veel eenvoudiger productiemethode voor bioplastic bedacht dan de fabricageprocessen die de industrie momenteel toepast: ze maken namelijk geen gebruik van fossiele grondstoffen of toxische chemicaliën.

Hun productiemethode voor dit bioplastic, dat de twee wetenschappers polymelkzuur (PLA) hebben genoemd, zou zich anders dan de huidige procedés in één stap voltrekken, in plaats van in twee of drie. Ze zou voorts minder energie vereisen, minder grondstoffen bij aanvang en er zou veel minder afval achterblijven.

Het komt hierop neer. De grondstof voor dit synthetische PLA is melkzuur, een derivaat van natuurlijke grondstoffen zoals suiker of houtspaanders. Dit melkzuur wordt omgezet in lactide met behulp van een katalysator waarin de melkzuurmoleculen rechtstreeks reageren met het lactide, in één enkele stap en tegen een temperatuur die ruim 100°C lager ligt dan bij de traditionele methode.

De groep TotalEnergies toont interesse voor dat veel goedkopere bioplastic en werkt aan de uitrol van het Belgische productieprocedé op industriële schaal.