Zijn wij Belgen de rijksten ter wereld?

17/08/2023

Volgens het Global Wealth Report, een van de belangrijkste rapporten over rijkdom, ligt in België voor het eerst ooit het mediane vermogen met exact € 228.594 het hoogst in heel de wereld. Dat betekent dat de helft van de volwassenen in ons land daarboven en de helft daaronder zit.

Het Global Wealth Report van Credit Suisse, nu opgegaan in UBS, is een van de belangrijkste rapporten over rijkdom die er bestaan. Voor de berekening gaat het uit van het totale vermogen: de spaarcenten van de Belg inclusief zijn aandelen en obligaties, het vastgoed en de schulden. En dat bedraagt dus exact € 228.594, een puik resultaat. Voor we de champagne laten knallen, moeten we wel opmerken dat er daar enkele kanttekeningen bij te maken zijn. Een daarvan is dat we haasje-over hebben gesprongen met ex-koploper Australië, dat nu volgt met € 226.310. De top 3 wordt afgerond met Hongkong, met een mediaan vermogen van € 185.118.

Voor een goed begrip tot slot een lesje rekenkunde om kort het verschil tussen het mediane en het gemiddelde vermogen uit te leggen. De mediaan is het middelste getal van alle getallen in een reeks, op een rijtje gezet van laag naar hoog. Bij het gemiddelde daarentegen tellen we eerst alle getallen bij elkaar op en delen we daarna de som door het aantal getallen.