Expo Ridders van het Gulden Vlies: een schitterende mythe ontrafeld

07 maart 2024 - 02 juni 2024
Mechelen

In het vroegrenaissancistische stadspaleis en nu museum Hof van Busleyden in Mechelen, in 2020 pas heropgebouwd en gerenoveerd, loopt tot 2 juni 2024 een tentoonstelling gewijd aan de exclusieve Bourgondische ridderorde van het Gulden Vlies. Geniet van de pracht en praal.

Hertog van Bourgondië Filips de Goede stelde op 10 januari 1430 de roemruchte ridderorde van het Gulden Vlies in, ter gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella van Portugal. Dat deed hij om politieke redenen. Met privileges wilde hij zich van loyalere edellieden op en naast het slagveld verzekeren. Ze moesten ook geloof en Kerk verdedigen. Van meet af aan waren 23 ridders uit Vlaanderen, Bourgondië en Valois in principe voor de rest van hun leven lid van de orde, waarvan de hertog zelf aan het hoofd stond. Het Gulden Vlies wordt gesymboliseerd door een gouden ramsvacht, die de hoge edelen aan een halsketting moesten dragen. Het symbool verwijst naar de Griekse mythe van Jason en de Argonauten. De orde bestaat nog altijd. Ze staat voor macht, elitair denken, religie en politieke trouw.

Meesterverteller Bart Van Loo leidt in een audio- en lichtverhaal de expo in. Je waant je een toeschouwer op een kleurrijke optocht van de zogeheten Vliesridders in 1491, een van de grootste en belangrijkste feestelijkheden die Mechelen ooit heeft beleefd. Voor het eerst sinds hun restauratie kan je ook de 29 15e-eeuwse wapenborden, waarop hun blazoen is geschilderd, van zo dichtbij zien. De Orde, een verre voorloper van de EU?