Evenementen

De Senegalese filosoof Souleymane Bachir Diagne benadrukt: ‘Etnografische musea verloochenen de kunst, want ze staan een reële connectie met de ten

22 March 2019 - 21 July 2019

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België loopt van 22 maart tot 21 juli een grote tentoonstelling van kunstenaar Wim Delvoye.

27 February 2019 - 23 June 2019

Ten tijde van Bruegel was Antwerpen het wereldcentrum van de prentkunst.

20 February 2019 - 26 May 2019

Wanneer Bernard van Orley in Brussel wordt geboren (ca. 1488) maakt West-Europa een ingrijpende politieke, culturele, spirituele en artistieke omwenteling door.

06 February 2019 - 12 May 2019

Tot 12 mei loopt in het Museum van het Waalse Leven in Luik een reizende tentoonstelling over het genie Leonardo Da Vinci, waar ’s werelds grootste collectie maquettes te zien is.

21 September 2018 - 10 November 2019

Vanaf 26 september pakt het Koninklijk Legermuseum uit met een tentoonstelling over een vaak doodgezwegen periode: de 'Roaring Twenties' of dolle jaren 20, die slechts voor een beperkt aanta