Evenementen

Photocity en National Geographic sloegen voor de gelegenheid de handen ineen.

27 February 2019 - 23 June 2019

Ten tijde van Bruegel was Antwerpen het wereldcentrum van de prentkunst.

20 February 2019 - 26 May 2019

Wanneer Bernard van Orley in Brussel wordt geboren (ca. 1488) maakt West-Europa een ingrijpende politieke, culturele, spirituele en artistieke omwenteling door.

06 February 2019 - 12 May 2019

Tot 12 mei loopt in het Museum van het Waalse Leven in Luik een reizende tentoonstelling over het genie Leonardo Da Vinci, waar ’s werelds grootste collectie maquettes te zien is.

21 September 2018 - 10 November 2019

Vanaf 26 september pakt het Koninklijk Legermuseum uit met een tentoonstelling over een vaak doodgezwegen periode: de 'Roaring Twenties' of dolle jaren 20, die slechts voor een beperkt aanta

13 May 2018 - 16 June 2019

Oostende en James Ensor (1860-1949) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. James Ensor hield van zijn geboortestad; ze was zijn muze en inspiratiebron.