Evenementen

Tot in het voorjaar brengt de tijdelijke expo L’Image Révélée, samengesteld met beelden uit drie privéverzamelingen, hulde aan René Magrit

06 February 2019 - 12 May 2019

Tot 12 mei loopt in het Museum van het Waalse Leven in Luik een reizende tentoonstelling over het genie Leonardo Da Vinci, waar ’s werelds grootste collectie maquettes te zien is.

21 September 2018 - 10 November 2019

Vanaf 26 september pakt het Koninklijk Legermuseum uit met een tentoonstelling over een vaak doodgezwegen periode: de 'Roaring Twenties' of dolle jaren 20, die slechts voor een beperkt aanta

13 May 2018 - 16 June 2019

Oostende en James Ensor (1860-1949) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. James Ensor hield van zijn geboortestad; ze was zijn muze en inspiratiebron.

16 March 2016 - 16 March 2020

Van 16 maart 2016 tot 16 maart 2020 kan u zich in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSK) onderdompelen in de meesterwerken van Pieter Bruegel de Oude via een breed spectrum van vir