Het idee voor de Benelux ontkiemde tijdens een voetbalwedstrijd?

08/01/2021

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten de regeringen van België, Nederland en Luxemburg, in ballingschap in Londen, de allereerste stappen naar Europese integratie door een overeenkomst voor een douane-unie te ondertekenen.

Leuke anekdote: het idee voor de Benelux zou op 17 januari 1944 in Londen ontstaan zijn op een testwedstrijd tussen de Belgische en de Nederlandse voetbalploeg.

Enkele maanden later, op 5 september 1944, duikt het acroniem Benelux (BElgië, NEderland, LUXemburg) op, wanneer de regeringen van die drie landen (nog altijd in ballingschap in Londen) een overeenkomst voor een douane-unie ondertekenen, die op 1 januari 1948 van kracht wordt. De Benelux dient als voorbeeld en lab, richt een tariefgemeenschap tussen de drie landen op en mondt uit in een economische unie met schaalvoordelen. Een reeks akkoorden leidt tot de Benelux Economische Unie, opgericht op 3 februari 1958 in Den Haag.

Later nemen grootschaliger projecten, zoals de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de huidige Europese Unie, de economische fakkel over. Bijgevolg verschuift het economische overwicht van de Benelux naar meer politieke samenwerking en uiteenlopende thema’s.

Op 17 juni 2008 wordt de samenwerking vernieuwd, voortaan onder de naam Benelux Unie. Vandaag ligt de nadruk vooral op drie sleutelthema’s: interne markt en economie, veiligheid en samenleving en tot slot duurzaam en digitaal samenwerken.