Belgische innovator in Tel Aviv wint Christoffel Plantin Prijs 2014

20/10/2014

De Prijs Christoffel Plantin Wetenschappen 2014 van de provincie Antwerpen werd op 20 oktober door de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx uitgereikt aan professor Daniel Wagner van het Weizmanninstituut voor Wetenschappen in Israël. Deze prestigieuze prijs beloont jaarlijks een vooraanstaande Belg die in het buitenland woont, uitblinkt in zijn vak, weinig bekend is in België en de aandacht van zijn landgenoten verdient.

Professor Wagner werd in Israël geboren, maar groeide op in België. Wagner is een autoriteit in de metaalwetenschappen en is internationaal erkend als expert op het vlak van nanocomposieten. In 1991 ontving hij de Fiber Society Award for Distinguished Achievement in New Orleans. Sinds 2000 is hij buitengewoon hoogleraar bij het Weizmann Instituut in Rehovot, Israël. In datzelfde jaar werd hij Voorzitter van de prestigieuze Gordon Conference on Composites in Ventura, Californië. Tien jaar later won hij de Gutwirth Research Prize van het Weizmann Institute.

Professor Wagner doceert ook aan het Technion (het Israëlisch Instituut voor Technologie) en aan verschillende buitenlandse universiteiten. Zo was hij gastprofessor aan het Max-Planck Instituut in Golm-Potsdam en aan de Ecole Centrale in Parijs. Daarnaast nam hij ook deel aan talrijke conferenties en presenteerde hij de Joint MIT-Harvard Nanomaterials Special Lecture in 2013 aan het Massachusetts Institute of Technology.

Daniel Wagner is een invloedrijk en zeer productief wetenschapper. Zijn professionele activiteiten omvatten een waaier aan uiteenlopende thema's gaande van klassieke composietmaterialen en koolstofnanobuisjes tot de mechanica van door biologie geïnspireerde structuren, enz. Tot op heden heeft hij ongeveer 245 artikels en gespecialiseerde hoofdstukken gepubliceerd in vaktijdschriften en heel wat internationale colloquia georganiseerd.

De gouverneur onderstreepte in haar toespraak dat de uitreiking van de prijs door de provincie Antwerpen de hechte banden tussen Antwerpen en Israël aangeeft. Immers, heel wat Belgen die in Israël wonen zijn afkomstig uit Antwerpen.

De onderscheiding voor een bekende Belgische hoogleraar in Israël komt bovenop de inspanningen die de Belgische ambassade in Tel Aviv levert om de bilaterale contacten op het vlak van innovatie op te voeren. Op 26 juni startte ze, geholpen door enkele jonge Belgische ondernemers die geëmigreerd zijn naar Israël, de nieuwe Belgian-Israeli Business Club, die zich net toelegt op innovatie.

Na de plechtigheid in Antwerpen, bijgewoond door een honderdtal gasten, volgde een receptie, waar professor Wagner zijn talrijke Belgische vrienden terugzag. Zo ontmoette hij onder meer de familie Likin de Strée, die zijn moeder in de Tweede Wereldoorlog had laten onderduiken. Als blijk van dankbaarheid voor haar heldhaftigheid kreeg de familie Likin door toedoen van professor Wagner enkele jaren geleden in Yad Vashem de eretitel Rechtvaardigen onder de Naties uitgereikt.