België is een gastvrij land. Migranten uit verschillende landen hebben zich hier gevestigd. En in alle tijden hebben belangrijke persoonlijkheden en intellectuelen er een toevluchtsoord gevonden, zoals Karl Marx, Victor Hugo, Charlotte Brontë, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Auguste Rodin … De centrale ligging van België in Europa, waar de Latijnse en de Germaanse wereld elkaar ontmoeten, de meertaligheid en de politieke, sociale en godsdienstige vrijheid hebben bijgedragen tot het kosmopolitische karakter. België is een multiculturele maatschappij gebaseerd op verdraagzaamheid.

  

Een waardevolle levenskwaliteit

Kwaliteit van de gezondheidszorg, sociale bescherming, infrastructuur,  huisvesting, telecommunicatievoorzieningen … in de meeste internationale rangschikkingen bekleedt België hiervoor een uitmuntende plaats. Het land biedt uitstekende leefomstandigheden, niet alleen op materieel maar ook op intellectueel vlak, met een rijk en gevarieerd cultuurleven en universiteiten die aan de top staan in onderzoek en onderwijs.

In België is gezelligheid het sleutelwoord! Dorpskermis, wijkfeest, muziekfestival of gewoon een avondje op café, er zijn veel gelegenheden om vrienden te maken. U ontdekt er de spontane en sympathieke aard van de Belgen.

  

Wonen

Verschillende websites helpen u om gemakkelijker een woning te vinden. De Belgische vastgoedmarkt is bijzonder stabiel en evenwichtig. Zowel aan huur- als aan koopzijde blijven de transacties constant. Bovendien beschikt België over een kwalitatief vastgoedbestand.

  

Vestigen in België