Twee Belgische laureaten voor de Prijs van de Europese Burger

05/02/2015

Bednet en Skills Belgium behoren tot de 46 winnaars van de Prijs van de Europese Burger 2014 die uitgereikt wordt door het Europees Parlement. Deze prijs die in 2008 werd ingericht, beloont initiatieven die een voorbeeldfunctie hebben voor de Europese integratie. Ieder Europarlementslid mag jaarlijks één kandidatuur voordragen. Jaarlijks worden maximum 50 onderscheidingen toegekend.

Skills Belgium legt zich toe op de promotie van technische beroepen en handenarbeid. Ieder jaar organiseert Skills Belgium een wedstrijd afwisselend op nationaal en op Europees of internationaal vlak. De deelnemers wedijveren in meer dan 45 beroepen uit de bouwsector, de openbare werken, de staal en de auto-industrie, informatica, land- en tuinbouw, voedingsindustrie, grafische vormgeving, enz. Bij deze wedstrijden staan de uitwisseling van ervaringen, het delen van kennis, het engagement en de integriteit van het beroep, het respect voor de verschillende culturen centraal. Het doel van deze nationale en internationale competitie is drievoudig : het talent van de jongeren en hun opleiders ten toon spreiden via de confrontatie met de internationale standaarden en beroepsvereisten, de zichtbaarheid en het positief imago van handarbeid, technische en technologische beroepen bij het grote publiek verbeteren en de deelnemende jongeren en hun opleiders de kans geven een verrijkende ervaring op persoonlijk en professioneel vlak op te doen.

Bednet is een organisatie die het recht op onderwijs voor langdurig zieke kinderen mogelijk maakt. Aangezien veel van deze kinderen geen lessen kunnen volgen in de klas, zorgt Bednet ervoor dat zij via een internetverbinding live, maar op afstand, toch de lessen samen met hun klasgenoten kunnen volgen. Zo wordt het leerproces van de kinderen ondersteund en wordt hun sociaal contact bevorderd. Sinds de opstart in het schooljaar 2007-2008 hebben al meer dan 1000 langdurig zieke kinderen gebruik kunnen maken van de gratis diensten van Bednet.

Om hun engagement ook op Europees niveau waar te kunnen maken, is Bednet sinds 2014 in het Europese LeHo-project gestapt. Samen met 8 partners uit Italië, Spanje, Duitsland, Engeland en Egypte vormt Bednet een internationaal netwerk voor thuis- en ziekenhuisonderwijs via ICT. Hiervoor kunnen ze rekenen op een bescheiden bijdrage uit het Lifelong Learning Programma. Hun belangrijkste doel is om na te gaan welke behoeften en noden er zijn op vlak van onderwijs aan zieke leerlingen en om te kijken welke ICT–oplossingen ervoor kunnen zorgen dat de toegang tot onderwijs voor deze kinderen verbeterd wordt.