België 18de gelukkigste land ter wereld

17/03/2016

België is één plaats gestegen tegenover 2015 en staat nu op de 18 de plaats in het World Happiness Report (WHR), dat opgesteld wordt door het Earth Institute van de gerenommeerde University of Columbia. Het rapport werd voorgesteld in Rome naar aanleiding van VN World Happiness Day.

De top 3 van de lijst wordt gevormd door Denemarken, Zwitserland en IJsland. Onderaan de lijst van 157 landen bengelen Afghanistan, Togo, Syrië en rode lantaarn Burundi.

Het rapport rangschikt landen op basis van het geluk van hun burgers en hun subjectief welzijn. Dit jaar werden voor de eerste keer de gevolgen van ongelijkheid binnen samenlevingen gemeten en mee opgenomen.

Maar hoe wordt dit geluk gemeten? De onderzoekers kijken per land naar inkomen (bruto binnenlands product), levensverwachting gemeten in 'gezonde jaren', sociaal vangnet, in de zin van opvang in tijden van moeilijkheden, vertrouwen dat overheid en economie zonder corruptie werken, vrijheid om keuzes te maken en generositeit (gemeten in giften). Daarnaast kregen de personen die meewerkten aan het onderzoek een ‘geluksladder’ voorgeschoteld, waarop ze zichzelf moesten situeren, van trede 0 tot trede 10.

De grote belangstelling voor het WHR, dat nu voor de 4de keer gepubliceerd werd, weerspiegelt de groeiende wereldwijde belangstelling voor het gebruik van geluk en subjectief welzijn als primaire indicatoren voor de kwaliteit van de menselijke ontwikkeling. Vanwege deze groeiende belangstelling, gebruiken veel regeringen, gemeenschappen en organisaties dergelijke ‘geluksdata’ en de resultaten van subjectief welzijnsonderzoek, om een beleid uit te bouwen dat een betere levenskwaliteit ondersteunt.