Barbara Abel tast de grenzen van de gewone waanzin af