Wist u dat Karl Marx (1818-1883) zijn beroemde Manifest schreef terwijl hij in ballingschap in Brussel verbleef?

07/01/2016

In de loop van de 19de eeuw, streken in het nauwelijks onafhankelijke België grote denkers als Victor Hugo en Karl Marx neer. Ze hoopten hun land van oorsprong te ontvluchten, en brachten hun ballingschap in ons land door.  

Nadat hij om zijn revolutionaire ideeën uit Duitsland en Frankrijk werd verdreven, vond ook Karl Marx onderdak in België. Enige voorwaarde: geen politieke geschriften produceren.  De Duitser lapte dat verbod aan zijn laars en ging een netwerk van revolutionaire groepen over heel Europa leiden. Hij schreef ook het beroemde Manifest van de communistische partij.