Paul Otlet, de man die de wereld in kaart wou brengen