Zes nieuwe Belgische ambassadeurs moeten de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) bevorderen

09/02/2018

Zoals vorig jaar heeft minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem, opnieuw een groep ambassadeurs met een heel specifieke opdracht belast: het grote Belgische publiek warm maken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De ambassadeurs die dit jaar de duurzame ontwikkeling in België moeten bevorderen, bekend als de SDG Voices (SDG is het Engelse initiaalwoord voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen), zijn deze zes organisaties: Joker, Natagora, het VBO-FEB, de VVSG, MOOOV en Metro. Geselecteerd uit 31 kandidaten moeten ze gedurende heel  2018 de burger begrip bijbrengen over de SDG’s  en ze aanzetten tot meer actie. Trouwens, ook zelf zullen ze het goede voorbeeld geven met hun concrete inzet en acties.

Zo laat reisagent Joker u een SDG-spot ontdekken, zeg maar een activiteit, ervaring of initiatief bedacht door andere reizigers die u meenemen naar een onvergetelijke bestemming en u de kans geven daar iets goeds te doen voor de lokale bevolking en de planeet. Natuurbeschermingsorganisatie Natagora laat met name landbouwers of designers in videoreportages een minder stereotiepe kant van natuurbescherming tonen.  Dan het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB), dat een enquête gaat instellen om zijn bewustmakingscampagne en zijn debat tussen werknemers, jongeren en directie bij te sturen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) van haar kant wil de SDG’s op lokale leest schoeien en ze integreren in een coherent duurzaam ontwikkelingsbeleid. Filmfestival MOOOV brengt films en SDG’s samen en zal, voor elke vertoning, de SDG’s illustreren die gelinkt zijn aan de thema’s van zijn films. Tot slot het Metrokrantje.  Naast Metro Green, de katern waarin het dit jaar zijn initiatieven qua duurzaamheid uiteenzet, wijdt Metro wekelijks (17 weken lang) een pagina aan de SDG’s.

Volgens het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft België nog een lange weg af te leggen voor het zijn SDG’s in 2030 haalt. Daarom blijft het uitermate belangrijk het middenveld maximaal bij de zaak te betrekken en ze onder haar aandacht te brengen. ‘Willen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties halen, dan moeten we er allemaal voor gaan. Dan kan alleen door de nodige informatie te verstrekken, begrip bij te brengen en concrete voorbeelden te geven. Het is de opdracht van de SDG Voices alle burgers te inspireren en ze ertoe aan te zetten te ijveren voor een duurzame toekomst’, bevestigt FIDO-directeur, Dieter Vander Beke. Nadere info op: https://www.sdgs.be/nl.