Zeeparkduinen in De Panne gered voor de natuur

08/02/2024

Op de grens van de kustgemeenten De Panne en Sint-Idesbald is het 10 ha grote domein Zeeparkduinen recent uitgeroepen tot natuurgebied. De biodiversiteit krijgt er in de toekomst almaar meer kansen. 

Wie in De Panne in de richting van Koksijde de Koninklijke Baan (N34) neemt, dat is de kustweg die hier Nieuwpoortlaan heet, merkt even buiten de agglomeratie links een hoge beboste berm. Daarachter gaat een lap duinen van een 10-tal ha schuil die uitloopt in de Noordzee. In 1976 nog werd deze plek bestemd voor verblijfsrecreatie door de aanwezigheid van Camping Zeepark. Die ging in 2016 definitief dicht. Recent zijn ook de bouwplannen voor vakantieverblijven en een hotel geschrapt. 

De beslissing is ingegeven door het behoud en herstel van de open ruimte en in het bijzonder van een dynamisch stuivend duinlandschap. De Zeeparkduinen vormen een natuurlijke bescherming tegen zeeoverstromingen en houden insijpelend neerslagwater vast, waardoor zich een bel van zoet grondwater vormt die verzilting van het achterland tegengaat. Allemaal erg belangrijk met de klimaatopwarming. Sinds 2016 zijn de flora en fauna er trouwens al aardig op vooruitgegaan. Typische duinplanten als blauwe zeedistel, duindoorn en andere zijn er terug en de zeer zeldzame kuifleeuwerik broedt er opnieuw. Zodra Zeeparkduinen en het nabijgelegen 90 ha grote natuurreservaat Houtsaegerduinen en het Kerkepannebos met elkaar verbonden zijn, zullen ook wandelaars er de natuur veel intenser kunnen beleven.