Wist u dat meer dan 50 jaar na de publicatie van het rapport-Harmel (1967) de visie van de Belg Pierre Harmel nog steeds relevant is voor de NAVO?

03/06/2021

Wist u dat meer dan 50 jaar na de publicatie van het rapport-Harmel (1967) de visie van de Belg Pierre Harmel nog steeds relevant is voor de NAVO?

 

In 1967 kwam de Noord-Atlantische Raad samen om het baanbrekend document, dat de notie van afschrikking en verdediging introduceerde, goed te keuren. Hiermee werd de toon gezet voor de eerste stappen van de NAVO naar een coöperatieve benadering van veiligheidskwesties.

 

Zeven jaar lang (1966-1972) zal Pierre Harmel zonder onderbreking de buitenlandse politiek van België belichamen en een originele aanpak ontwikkelen op het internationale toneel, als bemiddelaar tussen twee grootmachten. Het rapport-Harmel gaf een nieuwe impuls aan de organisatie op het moment dat haar rol in twijfel werd getrokken. Het stelde dat de internationale omgeving sinds 1949 was veranderd. Door een tweesporig beleid op zowel militair als politiek vlak na te streven, verruimde de NAVO de veiligheidsaanpak en erkende de Alliantie het belang van dialoog.

 

“The Harmel report argued that NATO’s first function was to maintain adequate military strength and political solidarity to deter aggression and other forms of pressure and to defend the territory of member countries” (bron 1).

 

Enkele decennia later zien de veiligheidsuitdagingen waarmee men in die tijd geconfronteerd werd er anders uit dan van vandaag. Toch heeft het rapport nog steeds een invloed op het strategische denken van de Alliantie. Op dit eigenste moment is er een oefening gaande binnen de organisatie om deze klaar te stomen voor de uitdagingen van de komende jaren, genaamd NATO2030. Het grootste succes van de NAVO is dat de Alliantie in staat is om zich aan te passen: 50 jaar geleden was dit mede door het rapport-Harmel, vandaag via de strategische oefening NATO2030, o.a. gebaseerd op het rapport-Harmel.

 

  1. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf