Wist u dat de Belgische bevolking almaar groeit?

27/06/2017

Op 1 januari 2017 telde België officieel 11.322.088 inwoners. Volgens de statistieken van de federale overheidsdienst Economie (FOD Economie) zijn er in 2016 54.178 mensen bijgekomen.

Volgens de FOD Economie groeide de Belgische bevolking in 2016 op jaarbasis met 0,48%, namelijk met 54.178 personen. Dat stijgingspercentage ligt lichtjes lager dan in 2015 (0,53%) en is hoofdzakelijk toe te schrijven aan twee demografische factoren. Enerzijds zijn in 2016 meer geboortes dan overlijdens opgetekend en anderzijds was de immigratie omvangrijker dan de emigratie, wat respectievelijk ¼ en ¾ van de bevolkingsgroei verklaart. Zo kregen in 2016 17.797 mensen officieel het statuut van vluchteling of van subsidiair beschermde, waardoor onze bevolking opliep tot 11.322.088 inwoners, 51% vrouwen en  49% mannen. Mensen van wie de asielaanvraag in behandeling is, zijn niet in dit officiële cijfer opgenomen.

Tot slot merken we op dat de bevolkingsgroei schommelt van provincie tot provincie. In Antwerpen en Vlaams-Brabant is de stijging het grootst, met 0,7%. De toename met 0,8% in 2015 in Waals-Brabant is tot 0,6% teruggelopen in 2016. Henegouwen daarentegen blijft met een stijging van 0,2% stationair.